White Dot Washi

$3.50

15mm white on white, perfect for weddings